t?íd?ní podle kvality a hmotnosti podle požadavk? zákazníkabourací linkaautomatické baleníkrátké cesty p?i sestavování dodávekoptimalizovaná podniková logistikaodborné zpracování masar?zné p?í?ezy a výb?ryrychlé zabalení díky sofistikovaným pracovním proces?mstandardizované produktyt?íd?ní výb?rových ?ástít?íd?ní výb?rových ?ástít?íd?ní výb?rových ?ástíodborné skladováníodborné skladováníodborné skladováníodborné skladování
t?íd?ní podle kvality a hmotnosti podle požadavk? zákazníka
bourací linka
automatické balení
krátké cesty p?i sestavování dodávek
optimalizovaná podniková logistika
odborné zpracování masa
r?zné p?í?ezy a výb?ry
rychlé zabalení díky sofistikovaným pracovním proces?m
standardizované produkty
t?íd?ní výb?rových ?ástí
t?íd?ní výb?rových ?ástí
t?íd?ní výb?rových ?ástí
odborné skladování
odborné skladování
odborné skladování
odborné skladování

Bourání

 

Mezi lety 2010 až 2012 byla bourárna přestavěna a rozšířena. Plánování a realizace celého výrobního postupu a toku zboží bylo založeno na kritériích standardu IFS.

 

Náš nový bourací úsek zvládá velké kapacity. Porcování, odkostění, označení etiketou, vakuové balení, třídění a skladování se provádí přesně podle požadavků zákazníka.

Nejmodernější chladírenská a skladovací technika zaručuje nepřerušovaný chladicí řetězec v souladu se všemi zákonnými předpisy, krátké cesty při sestavování zakázky a sofistikovanou, rychlou logistiku. Náš podnik je na vysoké technologické úrovni. Abychom vždy splňovali všechny neustále rostoucí nároky, nadále průběžně investujeme do naší provozní infrastruktury.

Neuecasinos-at.com