-	P?ístup do výroby výhradn? p?es hygienickou p?echodovou zónuPravidelné vlastní kontroly a interní audityKontinuální m??ení pHVýroba podle nejp?ísn?jších hygienických p?edpis?Nové sociální zázemíNové sociální zázemíHygienická p?echodová zónaOdpo?inkové místnosti
- P?ístup do výroby výhradn? p?es hygienickou p?echodovou zónu
Pravidelné vlastní kontroly a interní audity
Kontinuální m??ení pH
Výroba podle nejp?ísn?jších hygienických p?edpis?
Nové sociální zázemí
Nové sociální zázemí
Hygienická p?echodová zóna
Odpo?inkové místnosti

Řízení kvality / Hygiena

 

V našem podniku pracujeme podle nejpřísnějších hygienických kritérií založených na koncepci HACCP.
Náš specifický systém vlastní vnitropodnikové kontroly zahrnuje celý provozní proces a nejen pouze naše koncové produkty. Tímto způsobem zajistíme hygienickou nezávadnost a integritu našich výrobků.

 

Náš provoz a s ním propojený tok zboží byly naprojektovány a adaptovány podle předpokladů standardu IFS. Nové sociální zázemí splňuje veškeré hygienické a zákonné požadavky.


Požadavky normy IFS Food, verze 6, splňujeme prokazatelně na Vyšší úrovni od ledna roku 2013. Aktuální certifikát je k dispozici ke stažení.
 

Neuecasinos-at.com