Zajištěný původ

Našim zákazníkům garantujeme transparentní původ našich produktů.

Každou šarži použitou v konečném produktu lze v případě potřeby zpětně sledovat díky metodám značení a systému zpětné sledovatelnosti (certifikace podle systému VUQS pro etiketování hovězího masa).

Základem identifikace a zpětné sledovatelnosti je naše systematika šarží. Každé zboží je označeno individuálním „kódem“. Dokonalá zpětná sledovatelnost je navíc zajištěna interními a externími kontrolami, které se provádí v pravidelných intervalech. 

Naše aktuální certifikáty a osvědčení o shodě si můžete stáhnout na níže uvedených odkazech!

Staženi