• P?ístup do výroby výhradn? p?es hygienickou p?echodovou zónu
  • Pravidelné vlastní kontroly a interní audity
  • Kontinuální m??ení pH
  • Výroba podle nejp?ísn?jších hygienických p?edpis?
  • Nové sociální zázemí
  • Nové sociální zázemí
  • Hygienická p?echodová zóna
  • Odpo?inkové místnosti

Řízení kvality / Hygiena

V našem podniku pracujeme podle nejpřísnějších hygienických kritérií založených na koncepci HACCP.
Náš specifický systém vlastní vnitropodnikové kontroly zahrnuje celý provozní proces a nejen pouze naše koncové produkty. Tímto způsobem zajistíme hygienickou nezávadnost a integritu našich výrobků.

Náš provoz a s ním propojený tok zboží byly naprojektovány a adaptovány podle předpokladů standardu IFS. Nové sociální zázemí splňuje veškeré hygienické a zákonné požadavky.


Požadavky normy IFS Food, verze 6, splňujeme prokazatelně na Vyšší úrovni od ledna roku 2013. Aktuální certifikát je k dispozici ke stažení