• t?íd?ní podle kvality a hmotnosti podle požadavk? zákazníka
 • bourací linka
 • automatické balení
 • krátké cesty p?i sestavování dodávek
 • optimalizovaná podniková logistika
 • odborné zpracování masa
 • r?zné p?í?ezy a výb?ry
 • rychlé zabalení díky sofistikovaným pracovním proces?m
 • standardizované produkty
 • t?íd?ní výb?rových ?ástí
 • t?íd?ní výb?rových ?ástí
 • t?íd?ní výb?rových ?ástí
 • odborné skladování
 • odborné skladování
 • odborné skladování
 • Fachgerechte Lagerung

Bourání

Mezi lety 2010 až 2012 byla bourárna přestavěna a rozšířena. Plánování a realizace celého výrobního postupu a toku zboží bylo založeno na kritériích standardu IFS.

Náš nový bourací úsek zvládá velké kapacity. Porcování, odkostění, označení etiketou, vakuové balení, třídění a skladování se provádí přesně podle požadavků zákazníka.

Nejmodernější chladírenská a skladovací technika zaručuje nepřerušovaný chladicí řetězec v souladu se všemi zákonnými předpisy, krátké cesty při sestavování zakázky a sofistikovanou, rychlou logistiku. Náš podnik je na vysoké technologické úrovni. Abychom vždy splňovali všechny neustále rostoucí nároky, nadále průběžně investujeme do naší provozní infrastruktury.