Zákazníci a dodavatelé

Naši zákazníci

Rakousko
Naše zboží se v Rakousku prodává především ve velkoobchodech pro gastronomii. Spokojené zákazníky máme dále přímo mezi řezníky, v masném průmyslu a velkoobchodu. S našimi zákazníky, ať jsou z jakékoliv oblasti, přesně konzultujeme jejich požadavky na kvalitu a zohledňujeme je ve výrobním procesu. Komunikace je základem dobrého, spokojeného a trvalého obchodního vztahu.

Evropa
V mezinárodním měřítku prosazuje GeRu HandelsgmbH svou filozofii „KNOW HOW in MEAT“ úspěšně především v masném průmyslu a masném velkoobchodu.
Různé pojetí kvality požadované spotřebiteli znamená pro nás intenzivní kontakt se zákazníkem. Také v oblasti kvality dokážeme splnit požadavky našich zákazníků individuálním a odsouhlaseným tříděním na nejvyšší úrovni.

Naši dodavatelé

Úspěšnost podniku lze dosáhnout a udržet pouze v případě, že je k dispozici dostatečné množství suroviny nejvyšší kvality.

Naše suroviny odebíráme přednostně z rakouských jatek. Hovězí maso vynikající kvality přikupujeme také v jiných evropských zemích. Naše dodavatele známe a naše spolupráce s nimi je efektivní a na bázi partnerství.
Výběr vhodných dodavatelů probíhá podle našich kritérií pro vyhovující kvalitu a konkurenceschopnost.
S našimi dodavateli chceme spolupracovat dlouhodobě a vždy se snažíme udržovat a rozvíjet osobní kontakty.